Rekisteriseloste

Mainosrengit / Reng-it Oy asiakas- ja henkilöstörekisterin rekisteriseloste on laadittu 19.12.2017 ja päivitetty 14.1.2018
Rekisteriseloste perustuu Henkilötietolakiin (523/99) 10 § sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus). – EUR-Lex

Rekisterin pitäjä

Mainosrengit / Reng-it Oy
Taitajankuja 3
33960 PIRKKALA
Y-tunnus: 2658699-4 (alv rek.)

Rekisterin tietosuojavastaava

Kalle Ahvenus, puh. 0400 950 725, sähköposti kalle@mainosrengit.fi

Rekisterien nimet

Mainosrengit / Reng-it Oy asiakasrekisteri
Mainosrengit / Reng-it Oy henkilöstörekisteri

Rekisterien sijainti

• Asiakasrekisteri (laskutus) Ropo Group Oyj (rekisteriseloste).
• Asiakasrekisteri (nettikaupan maksupalvelutarjoaja) Checkout Finland Oy  (rekisteriseloste).
• Postituslista (MailChimp) (rekisteriseloste).
• Korttimaksupääte (iZettle) (henkilösuojaseloste).
• Kuluvan kuun kirjanpitoaineisto ja nettikaupan kuitit säilytetään yrityksen lukitussa kaapissa
• Henkilöstörekisteri, verohallinnon, työterveyshuollon ja lakisääteisten vakuutusten asiakirjat säilytetään yrityksen lukitussa kaapissa
• Kirjanpitoaineisto (10 vuotta tilikauden päättymisestä) säilytetään kirjanpitäjän lukitussa tilassa (lisätiedot).

Rekisterien käyttötarkoitus

Mainosrengit / Reng-it Oy  asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään laskutukseen, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä markkinointitarkoituksiin.
Mainosrengit / Reng-it Oy  henkilöstörekisteriin tallennettuja tietoja käytetään henkilöstön palkanmaksuun, vakuuttamiseen sekä työsuojeluun.

Asiakasrekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Yrityksen nimi
  • Y-tunnus
  • Ostajan nimi
  • Osoitetiedot
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Vuosittaiset ostot

Henkilöstörekisterin tietosisältö

Henkilöstörekisterin tietosisältö käydään läpi työsopimusta tehdessä. Henkilöstörekisteri sisältää mm. työntekijän nimen, henkilötunnuksen, osoitteen, pankkitiedot, verotiedot, palkkatiedot* sekä työhöntulotarkastustodistuksen** sekä mahdollisia avoimia sairaus- ja tapaturmatodistuksia**.
* Palkka.fi (rekisteriseloste)
** Suomen terveystalo (rekisteriseloste)

Henkilöstötietojen käsittely

Henkilöstötietojen lähettäminen esim. työtapaturma-, Tyel-vakuutusta ja palkanlaskentaa varten tapahtuu ensisijaisesti SSL/SSH -suojatussa yhteydessä. Mikäli lähetämme henkilöstötietoja sähköpostitse, tiedostot on salasanasuojattu (GDPR:n vaatimusten mukaisesti).
Tiedostosuojauksemme toimii 256-bittinen (AES) algoritmi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterit koostetaan rekisterinpitäjän asiakas- ja henkilötietotietojärjestelmästä. Osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
Kuluttajalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot sähköisesti suoraan tietokannastamme.
Henkilöstötietoja luovutetaan edellä mainituilla salatuilla yhteyksillä ainoastaan työeläkeyhtiölle, työterveyshuoltoon, palkanlaskentaan,  sekä tapaturmavakuutusyhtiölle ja Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi. Vaatimus poistamisesta tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja kumppanien tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
Rekisteristä on laadittu riskiarvio.

Tiedon korjaaminen

Rekisterien pitäjä korjaa tai täydentää rekistereissä olevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Muuta

Toukokuussa 25.5.2018 EU:ssa voimaan astuvan (GDPR) EU:n tietosuojalain (EU) 2016/679 vuoksi, olemme poistaneet käytöstä nettikauppamme sähköisen asiakasrekisterin. Koska henkilötietoja ei tallenneta, joutuu asiakastiedot syöttämään jokaisen tilauksen yhteydessä.
Maksupalvelutarjoajamme noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä ja asianmukaisia käytäntöjä tietojen suojaamiseksi laittomalta luovuttamiselta tai käytöltä (Checkout Finland Oy/yleiset ehdot/§11 Henkilötietojen käsittely).

Lisätiedot: Kalle Ahvenus, puh. 0400 950 725, sähköposti kalle@mainosrengit.fi